Szkółka rowerowa
dla dzieci

„Najpierw płynność, później prędkość”

DSC07502
EH Les Deux Alpes 332

Dzieci mają do wyboru dwie sekcje:
MTB i Dirt

Dzieci mają do wyboru dwa karnety na 5 miesięcy (marzec- lipiec) lub 9 miesięcy (marzec- listopad) na jedną (lub dwie) z poniższych sekcji:

 • MTB - nauczymy wasze pociechy technik zjazdowych, podjazdowych, skręcania w bandach i płaskich zakrętach , skoków, dobrego czucia roweru, będziemy pracować nad kondycją oraz siłą. Przeszkody na jakich będziemy trenować są naturalnymi elementami lasu takimi jak korzenie, kamienie, uskoki, a oprócz tego będziemy jeździć i szkolić techniki na trasach budowanych typu singletrack, pumptrack itd.

 • DIRT- tutaj uczymy młodych lotników, loty od podstaw, stoliki, dropy, step-up, dirty, triki i sztuka upadania.

Wiek podopiecznych

Sekcja MTB 

Sekcja DIRT

Kalendarz zajęć

MTB Kids

Pon i środa 14:30-15:45,
16:00-17:15

MTB Beginners

Wtorek i czwartek 14:30-15:45,
16:00-17:15

MTB Riders

Pon i środa 14:30-15:45,
16:00-17:15

DIRT (Bogucice spot)

Pon i środa 14:30-15:45,
16:00-17:15

Masz pytania? Sprawdź zakładkę z najczęściej zadawanymi pytaniami 

Cennik miesięczny MTB

marzec - listopad

1 trening = 75 min

1 raz
w tygodniu

190 zł
(miesiąc)

4 treningi w miesiącu

2 razy
w tygodniu

360 zł
(miesiąc)

8 treningów w miesiącu

Cennik miesięczny DIRT

marzec - listopad

1 trening = 75 min

2 razy
w tygodniu

430 zł
(miesiąc)

8 treningów w miesiącu

Cennik bikepark weekend

W sezonie letnim jak będą już otwarte bikeparki, będziemy organizować dodatkowo płatne wyjazdy weekendowe.

Jeździmy w różne miejscówki rowerowe (dotyczy to tylko grup beginners i riders)

Ilość miejsc: 8

Myślenice
Singletracks

70 zł
+ karnet

Koninki
Gravity Park 

80 zł
+ karnet

Kasina
Bikepark           

80 zł
+ karnet

Babia Góra
Trials- PKL  

100 zł
+ karnet  

Bielsko Biała
- Enduro
Trails 

100 zł
+ karnet

Szczyrk
Mountain     
Resort

100 zł
+ karnet

Srebrna
Góra
- Trasy
Enduro

160 zł
+ karnet

Społeczność

Dla rodziców i dzieci mamy specjalną prywatną grupę (na Facebooku), na której możemy się komunikować, wysyłać zdjęcia, filmy oraz będą tam również ogłaszane wyjazdy weekendowe w góry dla grupy beginners i riders.

DSC07728
DSC07901
EH Les Deux Alpes 219

REGULAMIN

1. Cele szkółki kolarskiej.

 • promowanie kolarstwa wśród dzieci
 • promowanie jazdy na rowerze jako zdrowy styl życia i aktywne spędzanie czasu wolnego
 • budowanie zdrowych relacji wśród dzieci kładąc duży nacisk na integrację i pracę zespołową
 • budowanie zdrowych relacji na płaszczyźnie zawodnik-zawodnik, zawodnik-trener
 • rozbudzanie świadomości na temat zdrowej rywalizacji, motywacji wewnętrznej w sporcie
 • doskonalenie techniki jazdy na rowerze górskim w terenie
 • doskonalenie cech motorycznych takich jak szybkość i wytrzymałość
 • wychowanie w duchu takich wartości jak szacunek, otwartość, równość, współpraca

2. Organizatorem zajęć kolarskich w szkółce MTB SCHOOL oraz treningów indywidualnych jest Michał Wąsala, niżej definiowany jako Trener, oraz kadra instruktorska.

3. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia kolarskie lub uczestniczenia w treningu indywidualnym jest opłacenie członkostwa w wymiarze 5 miesięcy lub 9 miesięcy z płatnościami co miesiąc, lub indywidualnym oraz jednorazowe podpisanie poniższego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego:

 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu
 • Rodzic/Opiekun prawny jest poinformowany o uczestnictwie w zajęciach kolarskich, które zaliczane są do sportów wysokiego ryzyka.
 • Osoba pełnoletnia jest zwolniona z oświadczenia i przychodzi na trening na własną odpowiedzialność.

4. Zapisy na zajęcia kolarskie:

Dokonanie zapisów na zajęcia kolarskie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.mtbschool.pl/kontakt 

Zapis na zajęcia grupowe jak i indywidualne dokonuje się w wymiarze miesięcznym (zajęcia grupowe – miesiąc z góry)

 Zapisy na zajęcia prowadzone są przez cały rok. Uczestnicy, którzy zapisują się w trakcie trwania miesiąca, ponoszą opłatę proporcjonalną.

Pierwszeństwo w zapisach zawsze mają aktualni podopieczni, którzy jako pierwsi dostają informację o zapisach i przedłużają udział w treningach.

Nowi zainteresowani lub podopieczni, którzy mieli przerwę – są informowani o zapisach, o ile pozostaną wolne miejsca.

5. Opłata za zajęcia grupowe uiszczana jest za miesiąc z góry, w wysokości od 190 zł do 430 zł miesięcznie w zależności od wybranej opcji i sekcji. Mimo, że opłata za pojedynczy trening wynosi 90 zł to opłata 190 – 430 zł /miesiąc jest stała bez względu na długość miesiąca. Jeżeli podopieczny dołącza w trakcie miesiąca, dzielimy ilość zajęć na oplatę w zależności ktore zajęcia wybrał. Jeżeli podopieczny nie będzie zadowolony z zajęć w grupie – rodzic otrzyma zwrot poniesionej opłaty miesięcznej, pomniejszony o koszt 1 zajęć. Opłata za trening indywidualny wynosi 400zł od osoby, przy 2 osobach 700zł a przy 3 osobach 900zł.

6. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego Trenera z wykształceniem pedagogicznym, instruktora kolarstwa.

7. Zajęcia są realizowane w grupach nie większych niż 6 podopiecznych.

8. Dopuszcza się 7 podopiecznych w syt. gdy ktoś odrabia trening.

9. Czas trwania pojedynczych zajęć kolarskich (zarówno grupowych jak i indywidualnych) to 1 godz. 15 min zegarowych, tj. 75 min.

Zajęcia rozpoczynane są o ustalonej godzinie.

Wykupienie zajęć dla dziecka jest jednoznaczne z rezerwacją czasu Trenera w przedziale czasowym od/do, np. od 15:45 do 17:00.

10. Spóźnienia nie powodują wydłużenia czasu trwania zajęć, ani nie upoważniają do zwrotu kosztów.

11. Zgłaszanie nieobecności: * Nieobecność dziecka należy zgłaszać poprzez kontakt mailowy: kontakt@mtbschool.pl

* Nieobecność dziecka na zajęciach kolarskich nie stanowi podstawy do zwrotu poniesionej opłaty za trening.

* W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka z min. 3-dniowym wyprzedzeniem istnieje możliwość odrobienia treningu w innej grupie lub przeniesienia płatności na nowy miesiąc.

* Nieobecność można odrobić w terminie nie przekraczającym 60 dni. Urlopy czy wakacje nie wydłużają tego czasu.

* Jeżeli z góry wiadomo, że jakiś dzień w miesiącu nie będzie pasować – można zgłosić to przed płatnością, aby ponieść pomniejszoną opłatę miesięczną.

12. Głównym kanałem komunikacyjnym z Trenerem jest mail: kontakt@mtbschool.pl

13. Rodzice, których dzieci uczęszczają na treningi, otrzymują numer telefonu Trenera tylko do używania go w sytuacjach alarmowych.

14. Telefon to narzędzie dla Trenera, aby w syt. wypadku na treningu móc błyskawicznie powiadomić rodziców.

15. Syt. alarmowa dla rodzica to np. problemy z dojazdem, nagłe zgłoszenie nieobecności, trudna sytuacja pogodowa i zapytanie czy trening się odbędzie.

16. Kanały komunikacyjne typu Facebook, Instagram czy WhatsUp nie są żadną gwarancją do uzyskania odpowiedzi, a służą jedynie do rozmów na tematy, które nie dot. spraw organizacyjnych czy innych ważnych spraw dot. dziecka.

17. Niepełnoletni uczestnicy zajęć kolarskich powinni być przyprowadzani na zajęcia przez opiekunów. Trener nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w drodze na zajęcia, a także w drodze powrotnej po zakończeniu zajęć, również w sytuacji, jeżeli dziecko nie dotarło na zajęcia.

18. Niepełnoletni uczestnik może samodzielnie wrócić po zajęciach kolarskich do domu tylko w sytuacji ukończenia 10 lat, wyrażonej wcześniej zgody rodzica.

19. Zajęcia kolarskie rozpoczynają się zbiórką w podanej wcześniej lokalizacji na grupie dla rodziców.

20. W czasie zajęć jeździmy po danej miejscówce, nie oddalając się dalej niż na promień 10 km od miejsca zbiórki.

21. W ramach zajęć kolarskich dziecko nie jest ubezpieczone w zakresie NNW. Trener dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa w trakcie zajęć kolarskich oraz posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC Trenera). Niemniej jednak udział w zajęciach odbywa się na odpowiedzialność rodzica. Zalecane jest dodatkowe ubezpieczenie od sportów wysokiego ryzyka.

22. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niżej wymienionych zasad:

 • Posiadanie sprawnego roweru górskiego (przeznaczonego do jazdy w warunkach leśnych i górskich) na zajęciach kolarskich.
 • Posiadanie odpowiedniego stroju sportowego (adekwatnego do warunków atmosferycznych na zewnątrz oraz obuwia sportowego w przypadku zajęć na obiekcie zamkniętym) oraz kasku rowerowego. Brak kasku uniemożliwia udział w zajęciach kolarskich.
 • Przestrzeganie poleceń Trenera
 • Kulturalne zachowanie wobec Trenera, kolegów i koleżanek uczestniczących w zajęciach
 • Kulturalne zachowanie na terenie budynku, w którym organizowane są warsztaty edukacyjne i treningi.
 • Informowanie Trenera o bieżących dolegliwościach bólowych.
 • Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia, uczestnik zajęć ma prawo odmówić jego wykonania, uznając ćwiczenie za niebezpieczne lub wykraczające poza jego możliwości fizyczne. Swoje obawy natychmiast przedstawia Trenerowi.
 • Dbanie o sprzęt sportowy, nie będący własnością uczestnika. Za umyślne szkody na sprzęcie sportowym uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową.
 • Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie trwania zajęć.

23. W razie niewłaściwego zachowania dziecka, Trener ma prawo do zawieszenia uczestnika w zajęciach kolarskich lub skreślenia z listy uczestników. 

24. Skreślenie z listy uczestników nie upoważnia do ubiegania się o zwrot pieniędzy za opłacone zajęcia.

25. Ochrona wizerunku Uczestnika, dane osobowe:

 • Rodzice zapisując dziecko na zajęcia kolarskie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka do celów związanych z promocją szkółki kolarskiej MTB SCHOOL. Wyrażenie zgody wiąże się ze zgodą na upublicznianie zdjęć, ew. materiałów wideo, wykonanych w trakcie trwania zajęć, na stronie internetowej www.mtbschool.pl, na profilu Instagram/Facebook/YouTube.
 • Rodzic nie zgadzający się na rejestrację i wykorzystanie wizerunku dziecka  powinien zgłosić to e-mailem na adres: kontakt@mtbschool.pl
Shopping Cart
Call Now Button